เปิดตัว We by The Brain

February 5th, 2013

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ได้มีการเปิดตัว We by The Brain ขึ้น ได้มีการจัดสัมมนาให้พนักงาน 29 สาขาทั่วประเทศ สำหรับอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จและยั่งยืน ที่วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Categories: Uncategorized |

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.