Y&R Young Spark Program

February 21st, 2012

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Y&R ได้เปิดโครงการ Y&R Young Spark ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจถึงการทำงาน ขั้นตอน มุมมอง แนวความคิด ของการทำงานโฆษณา

โดยงานนนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างเข้าร่วมในวันปฐมนิเทศด้วยคะ โครงการ Y&R Young Spark มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 25 คนโดยมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

Y&R ยังคงสรรสร้างสิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อๆไปคะ ^^ แล้วพบกันใหม่คะ

Categories: Uncategorized | No Comments

ไฟล์สำหรับนักศึกษาป.โท MscG ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

February 16th, 2012

นี่เป็นลิ้งสำหรับดาวน์ดหลดไฟล์การบรรยายของอาจารย์สรณ์ จงศรีจันทร์นะคะ

http://brandanything.biz/download/BRAND_ASSET_VALUATORS.pdf

หากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาด กรุณาแจ้งนะคะ ขอบคุณคะ

Categories: Uncategorized | No Comments

Jiang International Group – New Year Party @ Thongsomboon Club, Pak Chong

February 8th, 2012

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน ทางบริษัท Jiang International ได้ยกทีมงานจัดงานปีใหม่ที่ไร่ทองสมบูรณื อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยงานนี้ได้จัดกันอย่างยิ่งใหญ่และสนุกสานามาก ^^ พนักงานหลายร้อยคนได้เดินทางมาจากจ.หนองคาย กันเลยคะ

Categories: Uncategorized | No Comments

กิจกรรมกลุ่มโดยนักศึกษา ม.หาดใหญ่

February 8th, 2012

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้ง เราได้รับเกียรติและความกรุณาจากคุณพจนา จิรังวรพจน์ – ประธานกรรมการผู้จัดการ และคุณพัชรพร ศิลปประเสริฐ – กรรมการผู้จัดการจากบริษัท Thai Inter Fishery Trading Co.,Ltd ที่ได้มาเป็น commentator ให้กับเหล่านักศึกษาที่คิดค้นหาวิธีการสร้างแบรนด์และสินค้าให้กับผลิตัณฑ์ของ Thai Inter Fishery

โดยมี 8 กลุ่มนักศึกษาแข่งขันกันสร้างแบรนด์ เกิดเสียงหัวเราะ พลังแห่งความสร้างสรรค์ก็ได้บังเกิดขึ้นกับเหล่านักศึกษาด้วยคะ ^^

Categories: Uncategorized | No Comments

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้างแบรนด์”

February 8th, 2012

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้างแบรนด์” หัวข้อ “แบรนด์นั้นสำคัญไฉน” เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษากว่า 200 ตนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

Categories: Uncategorized | No Comments