National Food Institute & Chulalongkorn University

September 24th, 2014

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาหลักสูตร Advanced Management Development Program (AMD) รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “Brand Management & Brand Equity” ให้กับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

Categories: Uncategorized | No Comments

RIGID FOAM – BRAND STRATEGY MANAGEMENT WORKSHOP

September 24th, 2014

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ และทีมงานจัดทำ Brand Strategy Management Workshop ครั้งที่ 4 ให้กับเจ้าของและผู้บริหารบริษัท Rigid Foam จำกัด พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติรับมอบของขวัญจากเจ้าของบริษัท Rigid Foam จำกัด ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

Categories: Uncategorized | No Comments

SME BIG IDEA SEMINAR

September 24th, 2014

เชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “SME BIG IDEA คิดอย่างไรให้เป็นเถ้าแก่” ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Categories: Uncategorized | No Comments

การรวมตัวครั้งสำคัญของ 5 ด๊อกเตอร์ สุดยอดนักพูด นักเขียนแห่งปี

September 24th, 2014

เตรียมพบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของ 5 ด๊อกเตอร์ สุดยอดนักพูด นักเขียนแห่งปี ในงานเปิดตัวหนังสือวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า

Categories: Uncategorized | No Comments

JIANG INTERNATIONAL – BUSINESS PLAN

September 22nd, 2014

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำการทำแผนธุรกิจของ 10 กลุ่มบริษัทในเครือ JIANG INTERNATIONAL เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ที่สำนักงานใหญ่ JIANG INTERNATIONAL จังหวัดหนองคาย

Categories: Uncategorized | No Comments

JIANG INTERNATIONAL WORKSHOP

September 22nd, 2014

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ และทีมงานจัดทำ Human Resources Development Strategic Workshop ใน 10 กลุ่มธุรกิจของบริษัท JIANG INTERNATIONAL ที่วิทยาลัยอาเซียนเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่จังหวัดหนองคาย

Categories: Uncategorized | No Comments

SSP HEALTH – WORKSHOP

September 22nd, 2014

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ และทีมงานทำ Brand Strategy Management Workshop ให้กับเจ้าของและหุ้นส่วนบริษัท SSP HEALTH เป็นวันที่แรกที่สำนักงานถนนลาดพร้าว กทม.

Categories: Uncategorized | No Comments

Power of Brand VDO – แบรนด์นั้นสำคัญไฉน?

September 9th, 2014

โปรดติดตามการบรรยายหัวข้อ แบรนด์นั้นสำคัญไฉน? (Power of Brand) โดย ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ ได้ตาม web link นี้คะ

http://www.youtube.com/watch?v=s1vA3vPzRL4

Categories: Uncategorized | No Comments

AKAPOP FOOTWEAR WORKSHOP

September 9th, 2014

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ และทีมงานทำ Brand Strategy Workshop ครั้งที่ 3 ให้กับเจ้าของบริษัท Akapop Footwear เมื่่อวันที่ 8 กันยายน 2557

Categories: Uncategorized | No Comments

NAO GLOBAL – Brand Seminar

September 9th, 2014

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ บรรยายหัวข้อ “แบรนด์นั้นสำคัญไฉน” ให้กับพนักงานฝ่ายขายของบริษัท Nao Global เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเปิดตัวสินค้าใหม่ NAO HAPPY เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

Categories: Uncategorized | No Comments