การประชุมสมาคมรถใช้แล้ว (Used car)

November 21st, 2013

ได้มีการจัดการประชุมสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว (Used car) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ที่ Chef Man, Eastin Grand Sathorn :) นับว่าเป็นการดีที่ผู้ประกอบการได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์ที่พบเจอและช่วยกันหาแนวทางแก้ไข

รวมกันเราอยู่ แยกกันเราวอดนะคะ :)

Categories: Uncategorized |

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.