งานสัมมนา Thai Plastic Chemical

December 3rd, 2012

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 ที่ผ่าน ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ได้รับเกียรติให้ไปบรรยายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการพลาสติก เพื่อให้รู้ถึงว่าบริษัทธุรกิจผู้ผลิตก็สามารถจะสร้างแบรนด์ได้เช่นกัน เพื่อความอยู่รอดและสร้างความแตกต่าง บรษัท Thai Plastic Chemical เป็นบริษัทในกลุ่มของ SCG นั่นเอง

งานได้จัดขึ้นที่โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 ท่านทีเดียวคะ

Categories: Uncategorized |

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.