กลยุทธ์การบริการเพื่อความเป็นเลิศ – TLS Group South East Asia

December 3rd, 2012

งามสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การบริการเพื่อความเป็นเลิศ” ให้กับ TLS Group South East Asia เมื่อวันที่ 18-19 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง มีพนักงานขายและพนักงานการตลาดเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Categories: Uncategorized |

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.