งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ดร. สรณ์ จงศรีจันทร์

October 11th, 2012

ผู้บริหารระดับสูงของ WPP ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแสดงความยินดีกับ ดร. สรณ์ จงศรีจันทร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 @ Feiya Chinese Restaurant

Categories: Uncategorized |

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.